Phổ hiền bồ tát

Phật bản mệnh phổ hiền bồ tát là một trong Ngũ Thiền Bồ Tát của Phật Giáo. Ngài thường xuất hiện bên cạnh hai vị bồ tát là Thích Ca và Văn Thù Sư Lợ

Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Trong tiếng Phạn Phổ Hiền Bồ Tát được đọc là Samantabhadra - Tam Mạn Đà Bạt Đà La, Dịch nghĩa sang Hán Việt có nghĩa là Phổ Hiền, trong đó Phổ - nghĩa là rộng khắp, Hiền - nghĩa là Đẳng Giác Bồ Tát. Danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho năng lực, Ngài là một vị Đẳng giác Bồ Tát có khả năng hiện thân khắp hư không pháp giới, ứng vật hiện hình, tuỳ theo sở cầu của chúng sanh mà hiện thân giáo hoá.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát không phân biệt là nam hay nữ, bởi vì Ngài đã trải qua hằng sa kiếp để thành Phật. Ngài là vị Phật dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, độ trì cho tất cả mọi người dù là giới tính nào đi nữa.

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những Ngũ Thiền Bồ Tát ở trong Phật Giáo. Phổ Hiền Bồ Tát thường xuất hiện bên cạnh hai vị bồ tát Thích Ca và bồ tát Văn Thù Sư Lợi.

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo, trong đó tứ đại Bồ tát bao gồm: Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là 2 vị Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Phật Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử đứng thị giả phía bên trái Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Phật Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng đứng thị giả phía bên phải Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Phổ Hiền Bồ Tát là đại diện và nắm giữ lý đức - định đức - hạnh đức của các vị chư Phật.

Phổ Hiền Bồ Tát diễn giải sự hoàn bị sự viên mãn của lý trí, của định tuệ và hạnh chứng của Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát và Ngài Văn Thù Bồ Tát cả hai vị bản tôn này cùng với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na còn thường được gọi là - Hoa Nghiêm Tam Thánh. Ngài còn được cho là đồng thể với lại Kim Cương Tát Đỏa.

Lúc chưa xuất gia học đạo, Phổ Hiền làm con thứ 4 của vua Vô Tránh Niệm - tên là Năng-đà-nô. Phổ Hiền là danh hiệu xuất hiện đầu tiên trong cuốn kinh "Mạn Ðà La Bồ Tát", về sau danh hiệu này xuất hiện ở nhiều kinh khác như: kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa nên đã trở nên phổ biến hơn.

Phổ Hiền Bồ Tát thường xuất hiện như một Bồ Tát với vương miện và đầy ắp châu báu y trang như một ông hoàng, và trong nhiều tranh ảnh hoặc tượng, ngài cưỡi voi trắng 6 ngà, voi trắng tượng trưng cho chiến thắng 6 giác quan.

Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy rằng nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu Ngài, thấy và chạm đến thân Ngài, hay nằm mộng thấy Ngài, hoặc tưởng niệm đến Ngài trong một ngày đêm hay nhiều hơn thì không còn thối chuyển. Bất cứ chúng sinh nào nghe thấy thân Ngài thanh tịnh thì khi đó tất được sinh trong thân thanh tịnh.

Hằng năm tại Việt Nam các tín đồ Phật Giáo cử hành lễ vía Ngài đản sanh vào ngày 21 tháng 2 âm lịch và lễ vía Ngài thành đạo vào ngày 23 tháng 4 âm lịch.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Phật bản mệnh gồm có 8 vị Phật và Bồ Tát - hay còn được gọi với một tên nữa là Phật độ mạng hay Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, thông qua Thiên can, thông qua Địa chi và thông qua Ngũ hành tương sinh tương khắc là: đất, nước, gió, lửa và không khí, Phật giáo mật tông đã đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản cho 12 con giáp, và Phật Phổ Hiền Bồ Tát chính là Phật bản mệnh Thìn và tuổi Tỵ. Mật tông vẫn thường gọi là 8 vị thần hộ thân.

Phật Phổ Hiền Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Trải qua thời gian mấy ngàn năm trong lịch sử, các Bản tôn đã được các tín đồ trong Phật giáo tín phụng, cúng dường và đã trở thành các thiện thần, trợ giúp con người, chuyển hung thành cát, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe và tránh mọi bệnh tật.

Ý nghĩa của tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng của sự kiên trì, ngài là biểu tượng của sức mạnh trí tuệ và biểu tượng cho sự bền bỉ giúp vượt qua những thử thách của cuộc sống. Đối với những bạn đang chuẩn bị thi cử hoặc khởi nghiệp, việc cầu nguyện trước ngài Phổ Hiền Bồ Tát sẽ nhận được sự che chở từ ngài.

Ý nghĩa của tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát mà chúng ta vẫn hay thường thấy có diện mạo từ bi và phúc hậu, đầu đội mũ miện có hào quang rực rỡ, Người mang nhiều trang sức châu báu như một ông hoàng, tay cầm bông sen, mình cưỡi voi trắng sáu ngà,... mang ý nghĩa là lục căn thanh tĩnh, chiến thắng ham muốn của sáu giác quan, hiền hậu từ bi, cứu khổ phò nguy, bảo vệ sức khỏe và gia tăng tuổi thọ, giúp gặp dữ hóa lành, chuyển hung thành cát, tránh xa mọi cạm bẫy của kẻ xấu, thịnh vượng về công danh, tài lộc và hạnh phúc, an khang trong gia đạo và tình cảm. Hình tượng của Phật Phổ Hiền Bồ Tát được mô tả lại: Ngài cưỡi trên lưng voi thể hiện sức mạnh vượt qua những thử thách, một tay Ngài mang nhành hoa sen biểu tượng cho sự tinh khiết, một tay ngài mang ngọc như ý biểu tượng cho vạn sự như ý và sự mãn nguyện.

 

 

Đá phong thủy theo mệnh

TIN TỨC PHONG THỦY

Phong thủy hũ gạo

Phong thủy hũ gạo

Theo quan niệm của những người xưa, trong nhà có hũ gạo thì mới ăn sung mặc sướng được. Đây cũng được coi là tài sản vô cùng quý báu ...

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2021 bạn là người thuộc mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - tức là Đất trên vách. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2020 bạn mệnh Thổ - nghĩa là Đất trên vách - tức Bích Thượng Thổ. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2019 bạn là người thuộc mệnh Mộc - tức Bình Địa Mộc - nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2018 bạn là người thuộc mạng Mộc - tức Bình Địa Mộc - có nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2017 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - tức Sơn Hạ Hỏa - nghĩa là Lửa trên núi. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2016 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - Sơn Hạ Hỏa - tức là Lửa trên núi. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn 2015 bạn thuộc mệnh Kim - tức Sa trung Kim - nghĩa là Vàng trong cát. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa được hoàn toàn ...