Sinh năm 2006 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2006 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2006 bạn thuộc mệnh Thổ - Ốc Thượng Thổ - tức là Đất trên nóc nhà. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ ...

Sinh năm 1989 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1989 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1989 bạn thuộc mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc - tức là Cây trong rừng lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1988 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1988 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1988 bạn thuộc mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc - nghĩa là Cây trong rừng lớn. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ ...

Sinh năm 1987 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1987 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1987 bạn thuộc mệnh Hỏa - Lộ Trung Hỏa - nghĩa là Lửa trong lò. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1986 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1986 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1986 bạn thuộc mệnh Hỏa - Lộ Trung Hỏa - nghĩa là Lửa trong lò. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1985 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1985 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1985 bạn thuộc mệnh Kim - Hải Trung Kim - tức là Vàng dưới biển. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1984 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1984 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1984 bạn thuộc mệnh Kim - tức Hải Trung Kim - Vàng dưới biển. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1983 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1983 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1983 bạn thuộc mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - tức là Nước giữa khe lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1982 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1982 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1982 bạn thuộc mệnh Thủy - Đại Hải Thủy - nghĩa là Nước đại dương. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ ...

Sinh năm 1981 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1981 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1981 bạn thuộc mệnh Mộc - tức Thạch Lựu Mộc - Cây thạch lựu. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1980 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1980 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1980 bạn thuộc mệnh Mộc - tức Thạch Lựu Mộc - Cây thạch lựu. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1979 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1979 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1979 bạn thuộc mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa - tức là Lửa trên trời. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1978 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1978 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1978 bạn thuộc mệnh Hỏa - tức Thiên Thượng Hỏa - Lửa trên trời. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1977 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1977 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1977 bạn thuộc mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - tức là Đất trong cát. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 1976 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1976 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1976 bạn thuộc mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - tức là Đất lẫn trong cát. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1975 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1975 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1975 bạn thuộc mệnh Thủy - tức Đại Khê Thủy - Nước dưới khe lớn. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1974 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1974 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1974 bạn thuộc mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - tức là Nước dưới khe lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1973 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1973 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1973 bạn thuộc mệnh Mộc - Tang Đố Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác bạn ...

Sinh năm 1972 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1972 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1972 bạn thuộc mệnh Mộc - Tang Thạch Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác ...

Sinh năm 2005 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2005 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2005 bạn thuộc mệnh Thủy - Tuyền Trung Thủy - Nước trong khe. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa ...

Sinh năm 2004 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2004 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2004 bạn thuộc mệnh Thủy - Tuyền Trung Thủy - tức là Dưới giữa dòng. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 2003 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2003 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2003 bạn thuộc mệnh Mộc- Dương Liễu Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác ...

Sinh năm 2002 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2002 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2002 bạn thuộc mệnh Mộc- Dương Liễu Mộc (tức là Cây Dương Liễu). Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn ...

Sinh năm 2001 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2001 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2001 bạn thuộc mệnh Kim- Bạch Lạp Kim (tức là Vàng trong nến rắn). Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn ...

Đá phong thủy theo mệnh

TIN TỨC PHONG THỦY

Sinh năm 2006 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2006 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2006 bạn thuộc mệnh Thổ - Ốc Thượng Thổ - tức là Đất trên nóc nhà. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ ...

Sinh năm 1989 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1989 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1989 bạn thuộc mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc - tức là Cây trong rừng lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1988 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1988 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1988 bạn thuộc mệnh Mộc - Đại Lâm Mộc - nghĩa là Cây trong rừng lớn. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ ...

Sinh năm 1987 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1987 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1987 bạn thuộc mệnh Hỏa - Lộ Trung Hỏa - nghĩa là Lửa trong lò. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1986 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1986 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1986 bạn thuộc mệnh Hỏa - Lộ Trung Hỏa - nghĩa là Lửa trong lò. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1985 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1985 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1985 bạn thuộc mệnh Kim - Hải Trung Kim - tức là Vàng dưới biển. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1984 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1984 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1984 bạn thuộc mệnh Kim - tức Hải Trung Kim - Vàng dưới biển. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1983 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1983 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1983 bạn thuộc mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - tức là Nước giữa khe lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...