Đại thế chí bồ tát

Mặt phật bản mệnh đại thế chí bồ tát là vị Bồ Tát hiện thân cho trí tuệ linh thông trong trường phái Mật Tông của Phật Giáo

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Thủa xưa trong thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc có Đức Phật hiệu là "Kim Quang Sư Tử Du Hỷ" thị hiện để hóa độ cho chúng sanh. Bấy giờ trong nước đó một ông vua có hiệu là "Oai Đức", chuyên dùng chánh pháp để trị dân nên được gọi với tên là "Pháp Vương". Vị vua Pháp Vương này rất kính thờ Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. Một hôm nhà vua Pháp Vương ngồi tọa thiền Tam muội đến khi xuất định thì thấy hai hoa sen mọc ở hai bên tả hữu và trong mỗi hoa sen có mỗi đồng tử. Nhà vua Oai Đức và hai đồng tử cùng đến chổ Phật để nghe pháp. Vua Oai Đức - Pháp Vương đó là tiền thân của Phật Thích Ca và hai vị đồng tử chính là Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Lại một thủa khác, khi Đại Thế Chí Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, thì Đại Thế Chí Bồ Tát chính là người con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là "Ni Ma Thái Tử". Ngài đã vâng lời phụ vương phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh.

Đại Thế Chí là vị Bồ Tát hiện thân cho trí tuệ linh thông của trường phái Mật Tông trong Phật Giáo. Ngài là người phò trợ giúp tuyên truyền thánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương cực lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát dùng sức mạnh từ ánh sáng trí tuệ của Ngài để soi tỏ khắp chúng sinh, Ngài giúp con người thoát khỏi những khổ đau trong tâm trí, đạt được trí tuệ thông suốt, sáng tỏ để hướng đến những điều tốt đẹp.

Đại Thế Chí Bồ Tát xuất hiện trong kinh phật cùng với hình ảnh hiền hòa, với đôi mắt sáng, trên tay ngài mang theo nhành hoa sen xanh mới nở. Ngài đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà hoặc ngồi thiền trong tư thế kiết già trên đài hoa sen.

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Ngọ

Phật bản mệnh gồm có 8 vị Phật và Bồ Tát - hoặc còn được gọi với một tên nữa là Phật độ mạng hay Phật hộ thân. Thông qua Thiên can, thông qua 12 nhân duyên, thông qua Địa chi và thông qua Ngũ hành tương sinh tương khắc là: đất, nước, gió, lửa và không khí, Phật giáo mật tông đã đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản cho 12 con giáp, và Phật Đại Thế Chí Bồ Tát chính là Phật bản mệnh tuổi Ngọ. Mật tông vẫn thường gọi là 8 vị thần hộ thân.

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát là phật bản mệnh tuổi Ngọ

Qua thời gian mấy nghìn năm lịch sử, các Bản tôn đã được các tín đồ trong Phật giáo tín phụng, cúng dường và đã trở thành các thiện thần, trợ giúp cho con người, giúp chuyển hung thành cát, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khỏe và tránh được mọi bệnh tật.

Ý nghĩa của tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho sự thanh tịnh, tức là đoạn đức. Ngài dùng trí tuệ dứt sạch tất cả những phiền não, những nhiễm ô và cứu vớt chúng sinh lên khỏi vũng bùn ác trược.

Hạnh nguyện của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc về tâm thức - hạnh tu là tâm dưỡng tính - đi đến giải thoát. Tu theo Bồ Tát trước hết là tu tập thiền định để có trí tuệ, để xa lìa ái dục và được giác ngộ giải thoát; sau là phát đại nguyện độ tận tất cả chúng sinh đều được an trụ trong cảnh giới của chư Phật.

Bằng mắt trần của chúng sinh thấy như Bồ Tát Đại Thế Chí không làm gì cả, nhưng thật sự làm tất cả hạnh nguyện của tâm hạnh bồ tát, làm với tinh thần tích cực và tinh tấn mạnh mẽ cao thượng tột cùng.

Đại Thế Chí Bồ Tát là tâm vô ngã và bình đẳng chân thật, không dụng tâm cố ý cho người thấy để tán dương khen ngợi, cũng không chấp vào công đức đã làm, không chấp tướng, không cầu danh.

Ý nghĩa của tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát

Hạnh nguyện của Ðại Thế Chí Bồ Tát chính là sự tinh tấn trong đạo Phật, có lợi ích cho chúng sinh rất nhiều và cũng là pháp tu tượng trưng cho sự nỗ lực dũng mãnh chân chính trên con đường đi đến giác ngộ và giải thoát.

Hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là căn bản trí tuệ cho người tu, nhờ vào trí tuệ có năng lực như ngọn đèn sáng rực, soi rọi các tà vọng thiện ác, giúp thấy được vực sâu của tội ác trong thế gian một cách rõ ràng.

Để cứu vớt chúng sanh về với cõi Tịnh độ, trước hết phải dạy họ dứt sạch mọi phiền não uế ô. Vì thế, danh hiệu Ngài đã nói lên ý nghĩa vận dụng ánh sáng trí tuệ chiếu soi cho chúng sinh thấy rõ được những ô nhiễm của mình, đồng thời giúp cho họ có sức mạnh đoạn trừ được những nhiễm ô này để có thể đưa họ về cõi Tịnh độ.

Trong mỗi vị Phật đều có đủ hai đức tánh quan trọng đó là từ bi và trí tuệ. Nếu như thiếu một trong hai đức tánh này, thì sẽ không bao giờ thành Phật.

Đức Phật A Di Đà cũng vậy, trí tuệ luôn dẫn đầu bởi vì có trí tuệ viên mãn thì từ bi mới thành tựu được. Ngài có hai vị thị giả đó chính là: Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên trái và Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên phải. Bồ Tát Quán Thế Âm biểu tượng cho sự từ bi và Bồ Tát Đại Thế Chí là biểu tượng cho trí tuệ và sự viên mãn.

Đá phong thủy theo mệnh

TIN TỨC PHONG THỦY

Phong thủy hũ gạo

Phong thủy hũ gạo

Theo quan niệm của những người xưa, trong nhà có hũ gạo thì mới ăn sung mặc sướng được. Đây cũng được coi là tài sản vô cùng quý báu ...

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2021 bạn là người thuộc mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - tức là Đất trên vách. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2020 bạn mệnh Thổ - nghĩa là Đất trên vách - tức Bích Thượng Thổ. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2019 bạn là người thuộc mệnh Mộc - tức Bình Địa Mộc - nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2018 bạn là người thuộc mạng Mộc - tức Bình Địa Mộc - có nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2017 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - tức Sơn Hạ Hỏa - nghĩa là Lửa trên núi. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2016 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - Sơn Hạ Hỏa - tức là Lửa trên núi. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn 2015 bạn thuộc mệnh Kim - tức Sa trung Kim - nghĩa là Vàng trong cát. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa được hoàn toàn ...