Sinh năm 1981 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1981 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1981 bạn thuộc mệnh Mộc - tức Thạch Lựu Mộc - Cây thạch lựu. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1980 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1980 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1980 bạn thuộc mệnh Mộc - tức Thạch Lựu Mộc - Cây thạch lựu. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1979 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1979 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1979 bạn thuộc mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa - tức là Lửa trên trời. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1978 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1978 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1978 bạn thuộc mệnh Hỏa - tức Thiên Thượng Hỏa - Lửa trên trời. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1977 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1977 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1977 bạn thuộc mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - tức là Đất trong cát. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 1976 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1976 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1976 bạn thuộc mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - tức là Đất lẫn trong cát. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 1975 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1975 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1975 bạn thuộc mệnh Thủy - tức Đại Khê Thủy - Nước dưới khe lớn. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1974 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1974 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1974 bạn thuộc mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - tức là Nước dưới khe lớn. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1973 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1973 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1973 bạn thuộc mệnh Mộc - Tang Đố Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác bạn ...

Sinh năm 1972 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1972 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1972 bạn thuộc mệnh Mộc - Tang Thạch Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác ...

Sinh năm 2005 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2005 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2005 bạn thuộc mệnh Thủy - Tuyền Trung Thủy - Nước trong khe. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa ...

Sinh năm 2004 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2004 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2004 bạn thuộc mệnh Thủy - Tuyền Trung Thủy - tức là Dưới giữa dòng. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 2003 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2003 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2003 bạn thuộc mệnh Mộc- Dương Liễu Mộc. Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn chưa hoàn toàn chính xác ...

Sinh năm 2002 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2002 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2002 bạn thuộc mệnh Mộc- Dương Liễu Mộc (tức là Cây Dương Liễu). Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn ...

Sinh năm 2001 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2001 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2001 bạn thuộc mệnh Kim- Bạch Lạp Kim (tức là Vàng trong nến rắn). Câu trả lời là đúng nhưng vẫn chưa đủ và vẫn ...

Sinh năm 2000 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2000 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 2000 bạn thuộc mệnh Kim- Bạch Lạp Kim (tức là Vàng trong nến rắn). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1999 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1999 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1999 bạn thuộc mệnh Thổ- Thành Đầu Thổ (tức là Đất trên thành). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1998 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1998 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1998 bạn thuộc mệnh Thổ- Thành Đầu Thổ (tức là Đất trên thành). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1996 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1996 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1996 bạn thuộc mệnh Thủy- Giản Hạ Thủy (tức là Nước dưới khe). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1997 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1997 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1997 bạn thuộc mệnh Thủy- Giản Hạ Thủy (tức là Nước dưới khe). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 1995 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1995 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1995 bạn thuộc mệnh Sơn Đầu Hỏa - tức là Lửa trên núi. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 1994 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1994 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1994 bạn thuộc mệnh Hỏa (Lửa trên núi). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn toàn chính xác bạn ...

Sinh năm 1993 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1993 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1993 bạn thuộc mệnh Kim (Kiếm Phong Kim). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn toàn chính xác bạn ...

Sinh năm 1992 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 1992 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn là người sinh năm 1992 bạn thuộc mệnh Kim (Kiếm Phong Kim). Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn toàn chính xác bạn ...

Đá phong thủy theo mệnh

TIN TỨC PHONG THỦY

Phong thủy hũ gạo

Phong thủy hũ gạo

Theo quan niệm của những người xưa, trong nhà có hũ gạo thì mới ăn sung mặc sướng được. Đây cũng được coi là tài sản vô cùng quý báu ...

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2021 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2021 bạn là người thuộc mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - tức là Đất trên vách. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và ...

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2020 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2020 bạn mệnh Thổ - nghĩa là Đất trên vách - tức Bích Thượng Thổ. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa hoàn ...

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2019 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2019 bạn là người thuộc mệnh Mộc - tức Bình Địa Mộc - nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2018 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2018 bạn là người thuộc mạng Mộc - tức Bình Địa Mộc - có nghĩa là Cây ở đồng bằng. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa ...

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2017 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2017 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - tức Sơn Hạ Hỏa - nghĩa là Lửa trên núi. Câu trả lời này đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2016 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn sinh năm 2016 bạn là người thuộc mệnh Hỏa - Sơn Hạ Hỏa - tức là Lửa trên núi. Câu trả lời này là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa ...

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Sinh năm 2015 mệnh gì? hợp hướng nào? đeo đá màu gì?

Bạn 2015 bạn thuộc mệnh Kim - tức Sa trung Kim - nghĩa là Vàng trong cát. Câu trả lời đó là đúng nhưng vẫn chưa đủ và chưa được hoàn toàn ...